Tarieven

LOGOPEDIE

Als logopedist ben ik momenteel niet geconventioneerd. Ik hanteer de tarieven die de Vlaamse Vereniging voor Logopediste (VVL) aanraadt. De cliënten ontvangen op dit moment wel evenveel terugbetaling vanuit het RIZIV, als gedeconventioneerde logopedisten.


Afhankelijk van de regio en de mutualiteit zijn er soms ook tegemoetkomingen voorzien in het kader van de aanvullende verzekering voor een  logopedische  behandeling. Deze tegemoetkoming verschilt per mutualiteit. Ik raad je aan om je mutualiteit te contacteren voor meer informatie.

Voor stoornissen waarbij de mutualiteit van de verzekerde een tegemoetkoming voorziet in het kader van de verplichte ziekteverzekering, is een voorschrift van een geneesheer(-specialist) vereist. 

Patiënten zonder verhoogde tegemoetkoming

Kabinet, aan huis Tarief Terugbetaling Remgeld

Bilanzitting (=diagnostiek/ testen) per 30 min.

(max. 5 bilanzittingen per stoornis)

Vóór aanvang van logopedische behandelingen

€ 43,85 per 30 min.

€ 33,50

€ 10,35

Evolutiebilan in de loop van een logopedische behandeling

€ 72,25

€ 47,00

€ 25,25

Sessie 30 min.

€ 36,15

€ 28,86

€ 7,29

Sessie 60 min.

€ 72,55

€ 57,48

€ 15,07

Collectieve zitting

€ 18,60

€ 14,89

€ 3,71

Op school Tarief Terugbetaling Remgeld

Evolutiebilan in de loop van een logopedische behandeling

€ 72,25

€ 40,50

€ 31,75

Sessie 30 min.

€ 36,15

€ 25,36

€ 10,79

Bedragen zijn van toepassing sinds 1 december 2023.

Toeslag: Als u vraagt voor therapie op verplaatsing en/of bij u aan huis, dan rekenen wij 1,01 €/ km aan. Wij baseren ons op het bedrag dat geconventioneerde kinesisten mogen aanrekenen. Deze toeslag wordt niet terugbetaald.

Patiënten met verhoogde tegemoetkoming

Kabinet, aan huis Tarief Terugbetaling Remgeld

Bilanzitting (=diagnostiek/ testen) per 30 min.

(max. 5 bilanzittingen per stoornis)

Vóór aanvang van logopedische behandelingen

€ 36,50 per 30 min.

€ 33,50
€ 3,00

Evolutiebilan in de loop van een logopedische behandeling

€ 51,50
€ 47,00
€ 4,50

Sessie 30 min.

€ 30,86

€ 28,86

€ 2,00

Sessie 60 min.

€ 61,98
€ 57,48
€ 4,50

Collectieve zitting

€ 15,89
€ 14,89
€ 1,00
Op school Tarief Terugbetaling Remgeld

Evolutiebilan in de loop van een logopedische behandeling

€ 51,50
€ 47,00
€ 4,50

Sessie 30 min.

€ 29,81
€ 27,81
€ 2,00

Bedragen zijn van toepassing sinds 1 december 2023.

Toeslag: Als u vraagt voor therapie op verplaatsing en/of bij u aan huis, dan rekenen wij 1,01 €/ km aan. Wij baseren ons op het bedrag dat geconventioneerde kinesisten mogen aanrekenen. Deze toeslag wordt niet terugbetaald.

ERGOTHERAPIE

Als ergotherapeut ben ik momenteel wel geconventioneerd. Sinds 2011 is een RIZIV– terugbetaling van ergotherapie aan huis mogelijk voor patiënten die reeds een revalidatieprogramma doorliepen in een erkend revalidatiecentrum. Informeer hiervoor bij uw mutualiteit. Voor ergotherapie die buiten de RIZIV-erkenning valt, betaalt de cliënt rechtstreeks aan de ergotherapeut

 
Voorschrift door revalidatiearts:

Om gebruik te kunnen maken van ergotherapeutische verstrekkingen moet u een voorschrift hebben, uitgeschreven door de revalidatiearts van het gespecialiseerde centrum waar u de revalidatie volgde.

  • Hier vind u de erkende revalidatiecentra voor motorische revalidatie (revalidatieovereenkomst 771)
  • Hier vind u de erkende revalidatiecentra voor locomotorische revalidatie (revalidatieovereenkomst 950)
  • Hier vind u de erkende revalidatiecentra voor neurologische en locomotorische aandoeningen (revalidatieovereenkomst 951)
Voorwaarden:
  • U hebt/vraagt een  voorschrift, uitgeschreven door de revalidatiearts van het gespecialiseerde centrum waar u de revalidatie volgde.
  • Het observatiebilan mag al op het einde van de behandeling in het revalidatiecenturm opgesteld worden. U kunt dus nog zijn opgenomen.
  • Opstart ergotherapie binnen de 6 maanden na afloop van het volledige programma voor locomotorische en neurologische revalidatie dat u in een gespecialiseerd centrum volgde.
  • De ergotherapeutische verstrekkingen moeten volledig of gedeeltelijk worden uitgevoerd in uw gebruikelijke levenskader. Hij mag nergens anders gehospitaliseerd zijn tijdens de ergotherapie
  • De ergotherapeut die de therapie geeft moet erkend zijn door het RIZIV.
Op hoeveel ergotherapeutische verstrekkingen hebt u recht?

U hebt recht op:

  • 1 observatiebalans
  • 7 oefensessies
  • 2 informatie-, advies- en leersessies
  • 1 laatste observatiebalans

U hebt opnieuw recht op tegemoetkoming voor ergotherapie na een aandoening waarbij u opnieuw een volledig programma voor locomotorische en neurologische revalidatie in een gespecialiseerd centrum volgde.

 

Voorschrift door (huis)arts:

Als je ergotherapie wenst zonder dat je 6 maanden in een revalidatiecentrum therapie gevolgd hebt:  

 

  • Voor het starten van ergotherapie, is een voorschrift van een (huis)arts vereist. Op het voorschrift hoeft geen specifiek aantal te staan.
  • De (huis)arts moet enkel zijn toestemming geven om ergotherapie te mogen starten.
  • In de meeste gevallen wordt deze ergotherapie niet terugbetaald door het RIZIV (zoals bijvoorbeeld bij een doktersbezoek).
  • Bij sommige ziekenfondsen, zoals Partena en het onafhankelijk ziekenfonds, is terugbetaling mogelijk van 75% met een maximum van 600€ per aansluitingsjaar (rekening houdend met andere ingediende kosten) wanneer er een verzekering Medicalia is afgesloten. Andere ziekenfondsen bieden (voorlopig) geen terugbetaling voor ergotherapie.
  • Afhankelijk van de regio en de mutualiteit zijn er soms ook tegemoetkomingen voorzien in het kader van de aanvullende verzekering. Deze tegemoetkoming verschilt per mutualiteit. Ik raad je aan om je mutualiteit te contacteren voor meer informatie.
Meer info

Patiënten zonder verhoogde tegemoetkoming en met voorschrift revalidatiearts

Aan huis Code Tarief Terugbetaling Remgeld

Bilan (onderzoek/tests) van mogelijkheden en beperkingen

784291-784302
€ 186,21
€ 139,66
€ 46,55

Oefensessies (training prothese, orthese, hulpmiddelen)

784313
€ 163,44
€ 122,58
€ 40,86

Informatie-, advies- en opleidingssessies aan 60 min.

784335
€ 57,19
€ 42,90
€ 14,29

Eindverslag voor geneesheer-specialist in reva en huisarts

784350
€ 91,07
€ 68,31
€ 22,76

Bedragen van toepassing sinds 1 januari 2023.
Verplaatsing inbegrepen in tarief.

 

Patiënten met verhoogde tegemoetkoming en met voorschrift revalidatiearts

Aan huis Code Tarief Terugbetaling Remgeld

Bilan (onderzoek/tests) van mogelijkheden en beperkingen

784291-784302
€ 186,21
€ 167,59
€ 18,62

Oefensessies (training prothese, orthese, hulpmiddelen)

784313
€ 163,44
€ 147,10
€ 16,34

Informatie-, advies- en opleidingssessies  aan 60 min.

784335
€ 57,19
€ 51,48
€ 5,71

Eindverslag voor geneesheer-specialist in reva en huisarts

784350
€ 91,07
€ 81,97
€ 9,10

Bedragen van toepassing sinds 1 januari 2023.
Verplaatsing inbegrepen in tarief.

 

Patiënten met gewone verzekering en/of verhoogde tegemoetkoming en met voorschrift (huis)arts

Aan huis Tarief

Bilan (onderzoek/tests) van mogelijkheden en beperkingen

€ 186,20
Schrijbeldans voorbereidend schrijven kleuters 3LO/ 1LO (individueel) 60 min.
€ 72,50
Schrijbeldans voorbereidend schrijven kleuters 3LO/ 1LO (groepssessies per 3 à 4) 60 min.
€ 72,50

Schrijfmotorische training / Fijne motoriek /Fysische revalidatie/ transfertraining / hulpmiddelenadvies 30 min.

€ 36,25
Schrijfmotorische training / Fijne motoriek /Fysische revalidatie/ transfertraining / hulpmiddelenadvies 60 min.
€ 72,50

Collectieve zitting (per 2) 30 min.

€ 20,00
Collectieve zitting (per 3 à 4) 60 min.
€ 20,00

Typ10 (250 euro voor de lessen en het materiaal, Eén jaar toegang tot het online oefenplatform – eigen laptop meebrengen)

€ 250

Bedragen zijn van toepassing sinds 1 december 2023.

Toeslag: Als u vraagt voor therapie op verplaatsing en/of bij u aan huis, dan rekenen wij 1,01 €/ km aan. Wij baseren ons op het bedrag dat geconventioneerde kinesisten mogen aanrekenen. Deze toeslag wordt niet terugbetaald.

Wij hanteren de tarieven zoals hierboven vermeldt aangezien er geen RIZIV-tegemoetkoming is. Vraag inlichtingen aan uw ziekenfonds omtrent tegemoetkomingen bij aanvullende verzekering.

ZORGCOÖRDINATIE

Wij hanteren de tarieven zoals hieronder vermeldt, aangezien er geen RIZIV-tegemoetkoming is. 

Vraag inlichtingen aan uw ziekenfonds omtrent tegemoetkomingen bij aanvullende verzekering.

In de praktijk Tarief
Aanvangsbilan, tests met verslag (per 30 min. aan € 43,84)
€ 220,00
Informatie-, advies- en opleidingssessies aan 60 min.
€ 72,55
Oefensessies / bijles individueel 30 min.
€ 36,25
Oefensessies / bijles individueel 60 min.
€ 72,50
Collectieve zitting (per 2)
€ 20,00
Collectieve zitting (per 3 à 4)

€ 15,00

Vakantiekamp – Assertiviteitstraining (zonder overnachting)

Zie kamp-blog voor tarief en inschrijving

Eindverslag voor psychiater – CLB- school- huisarts

€ 91,10

Bedragen van toepassing sinds 1 januari 2023.

Contacteer ons

Heeft u nog vragen? We staan altijd open om te praten over

hoe we u verder kunnen helpen.