Pediatrie

Revalidatie: fijnmotorische technieken

Fijne motoriek is een onderdeel van de motorische ontwikkeling van het kind. Fijne motoriek zijn vaardigheden die met de handen en de vingers worden uitgevoerd om voorwerpen te pakken, ler mee te manipuleren, op de juiste plaatst tussen de vingers te plaatsen en terug los te laten op het juiste moment. 

 

Onder fijnmotorische technieken spreken wij van:

  • Je jas aan- en uitdoen
  • Kralen rijgen
  • Knippen en plakken
  • Tekenen en schrijven
  • Iets bouwen

Alvorens te starten met de therapie, nemen wij enkele motorische onderzoeken af en indiennodig, verwijzen wij door naar de neuroloog voor verder onderzoek. Soms kunnen neurobiologische oorzaken ( ASS, dyspraxie) de fijnmotorische ontwikkeling bemoeilijken. Therapie is dan zeker aangewezen.

LATERALISATIE en (Voor)schoolse vaardigheden (rekenen & schrijven).

Schrijft je kind van rechts naar links en dan weer van links naar rechts? 

Kruist het zijn handen niet over de tafel als je iets aan de andere zijde van de tafel aanbiedt?

Schrijft het cijfers of letters van onder naar boven?

 

Dan is het belangrijk om tijdig therapie in te schakelen!

Enerzijds wordt de psychomotoriek gestimuleerd door de hersenontwikkeling, anderzijds riskeert je kind hardnekkige foutieve schrijfrichtingen aan te leren, die het later moeilijk nog kan afleren.

 

Wat is lateralisatie?

Sommige kinderen ervaren grote problemen met het lateralisatie proces. Lateralisatie is de ontwikkeling van de slurffase naar de symmetrische fase tot éénhandigheid. De éénhandigheid komt tot stand door dominatie van een hersenhelft. Hierdoor is het kind zowel in staat om handelingen met één hand uit te voeren, als bimanuele handelingen waarbij beide handen een andere functie uitvoeren. Omwille van problemen met lateralisatie zullen kinderen moeilijkheden ervaren op het schoolse vlak.

Deze problemen kunnen tot uiting komen in:

   • Moeizaam op gang komen van lezen;
   • Hardnekkig spiegelen;
   • Problemen met schrijven.

Meskertherapie

Meskertherapie speelt in op neurologisch niveau, dat wil zeggen op de samenwerking van beide hersenhelften. In deze therapie wordt de focus gelegd op het samenwerken van beide handen.  Om dit te bewerkstelligen wordt er gebruik gemaakt van verschillende soorten oefeningen, namelijk: bimanuele oefeningen, baloefeningen, werken op de ontwikkeling van de tast en oefeningen op het Meskerbord. Aan de hand deze Meskerbehandeling zal het neurocognitief functioneren van een kind verbeteren, zodat zijn/haar leerproces soepeler kan verlopen.

Rekenen en schrijven

Als de lateralisatie gestimuleerd wordt, dan zal de schrijfmotoriek automatisch verbeteren. In sommige gevallen zijn er neurobiologische stoornissen, waardoor het kind zijn bewegingen en dus de motoriek (dyspraxie, apraxie, spraakapraxie) moeilijk kan coördineren.

Tijdens rekenenopdrachten kan dit tot uiting komen in het schrijven van de cijfers in spiegelbeeld, het verwisselen van de cijfers 2 en 5, het foutief plaatsen van de cijfers achter elkaar. Soms is er ook sprake van dyscalculie. 

Neem vrijblijvend contact op en boek een intakegesprek om je hulpvraag te kunnen uitklaren.

Hulpmiddelen

Hulpmiddelen worden ingezet om een doorbraak te verkrijgen binnen taalstimulering, als ondersteuning voor de taal, maar ook als ondersteuning voor motorische en fijnmotorische bewegingen. 

Wij werken samen met de orthopedische diensten en Modem (Expertise Netwerk Ondersteunende Technologie van Thomas More).

GROEPSTHERAPIE | VAKANTIEKAMPEN​

De groepstherapieën  worden onderverdeeld in:

  • Crea-kampen, waarbij de fijne motoriek gestimuleerd wordt;
  • Taalkampen en Impact taaltherapie voor niet sprekende kinderen en ouders;
  • Weerbaarheidskampen met leuke vrije tijdsactiviteiten;
  • Typ10-sessies;
  • Schrijbeldans voor kleuters (3de kleuterklas)  en leerlingen (eerste leerjaar) van 5 tot 7 jaar. Hier wordt op een speelse wijze de handdominantie, de juiste schrijfrichting, pengreep, de letters en cijfers aangeleerd.

 

De vakantiekampen worden op onze website gepubliceerd.