Leren leren
Studieplanning

Het secundair onderwijs gaat gepaard met heel wat veranderingen. Een goed studieplanning vermindert stress bij leerlingen en verhoogt het studie-overzicht.

Bij het leren leren helpen wij de leerling ook op het maken van goede samenvattingen en/of schema’s. 

 

Leerlingen met autisme spectrumstoornissen (ASS) en AD(H)D hebben het moeilijker om een studieplanning op te volgen. Het aanbieden van een vaste structuur kan hier verbetering in brengen. 

 

Soms zijn aangepaste maatregelen op school zinvol. Aangepaste maatregelen bespreken wij altijd eerst op voorhand met de leerling en de ouders. Op vraag van de leerling en/of de ouders nemen wij ook, samen met hen, deel aan oudercontacten op school, om aangepaste maatregelen te adviseren aan de betrokken klastitularis en zorgcoördinator. Indien nodig test de logopedist de leerling bij vermoeden van leerstoornissen zoals dyslexie, dyscalculie en dysorthografie.

 

Van zodra de leerling een leerplanning kan opstellen, volgen wij hem/haar verder op via telefonische contacten en sturen wij bij. Zo verlagen wij de kostprijs.