Groepstherapie
vakantiekampen

Kijk regelmatig op deze pagina om op de hoogte te blijven van onze vakantiekampen. 

Ook de groepssessies Typ10 en Schrijbeldans zullen hier verschijnen.

schrijfdans

Schrijbeldans is spelenderwijs leren schrijven door alle inputkanalen te activeren (horen, zien, ervaren en beweging). Het is meer dan enkel bewegen, want wij focussen ons specifiek op de voorschoolse en schoolse schrijfvaardigheden van het kind.

 

Elk kind wordt bij aanvang kort gescreend,

zodat we weten welke vaardigheden wij bij welk kind het beste kunnen aanleren.

 

Via schrijbeldans leren kleuters en kinderen van het eerste leerjaar de juiste schrijf- en draairichting aan ter voorbereiding van het schrijven van schrijfletters. de kleuters leren de moeilijke letters b/d/l/k/p aan. Daarnaast leren ze de juiste draairichting bij de letters a/aa/e/ee.

 

Lateralisatieproblemen: Veel kinderen vertonen in het eerste leerjaar nog problemen met links-rechts. Hierdoor zal het lezen en schrijven bij sommige letters (b/d) moeizaam verlopen. Met hulp van de cijfer 8 en met hulp van bewegingen in de ruimte verbeteren wij bij deze kleuters en leerlingen de lateralisatie.

Voor wie Typ 10?

Typ 10 is een ongelooflijk leuke methode om kinderen blind te leren typen. Het slaagpercentage is 92 %. De kinderen leren op een speelse manier via de verschillende leerkanalen (visueel, auditief, tactiel, proprioceptief, voorstellingsvermogen, geheugen) typen. Hierdoor verschilt deze methode van de klassieke typlessen.


    • De meeste typcursussen verwachten dat kinderen 200 aanslagen per minuut kunt halen. Het typen wordt snel als frustrerend ervaren, waardoor kinderen sneller afhaken.
    • Fijnmotorische problemen: fijnmotorische problemen kunnen een belemmering zijn bij het schrijven. Deze kinderen kunnen – indien nodig- in de klas aan de slag met een computer. 
    • Dyslexie/ dysorthografie (leesstoornis/ spellingsstoornis): deze kinderen gaan vaak op school aan de slag met softwareprogramma’s zoals SprintPlus of Alinea. Hiervoor is het belangrijk dat ze vlot kunnen typen.
    • Pyschomotorische problemen zoals DCD, dyspraxie, lateralisatieproblematiek: deze kinderen hebben het vaak moeilijk om te presteren onder tijdsdruk. Bij Typ10 is deze er niet. 
    • Autismespectrumstoornissen, ADHD: deze kinderen hebben nood aan een duidelijk opgelegde structuur en visuele ondersteuning. Ook Typ10 kan gevisualiseerd worden, zodat het aanleren ervan vlotter verloopt.