Stotteren

 Wanneer stottert mijn kind?

 

  • Het kind herhaalt snel en meerdere keren klanken: bijv. k-k-k-kapitein
  • Het kind herhaalt snel en meerdere keren lettergrepen: ka-ka-kapot
  • Het kind verlengt klanken: vvvvvliegtuig
  • Het kind blokkeert met hoorbare en zichtbare spanning: ik b-(pauze)- ben ziek.

 Wanneer stotteren gepaard gaat met secundair gedrag:

 

 • Ademhalingsstoringen zoals:
   • Gespannen uitademen
   • Abrupt inademen
   • Spreken op inademing
 • Gespannen spiertonus rondom het aangezicht
   • Lippen die trillen of gespannen zijn, kaken gespannen of trillen
   • Abnormale tongbeweging
   • Abnormale meebewegingen van de mond
 • bijkomende bewegingen van armen of lichaamsdelen om uit een stotter te komen
   • Voorhoofd beweegt mee of hoofd draait in een bepaalde richting
   • Meestampen met voeten of vuist maken met handen
   • Meedraaien met de romp

Stotteren is meer dan enkel een motorisch probleem.  Het is maar een tipje van de ijsberg. Stotteren doet ieder op verschillende mate en op verschillende momenten van de dag. Er zijn uitlokkende factoren (een spreekbeurt, praten in groep, examenperiode) , Het kind wil vechten tegen het stotteren en gaan daardoor nog meer blokkeren. iemand die stottert kan het praten beginnen te vermijden. Angst en stress bij het praten zijn instandhoudende factoren. Als de persoon bang is om te stotteren, kan hij/zij extra bang worden om te stotteren. Hierdoor gaat hij/zij nog meer stotteren. Ook kinderen van 4 jaar zijn zich meestal wel al bewust van hun stotteren en vertellen bijvoorbeeld: “Ik kan niet zo goed praten”. Ook zijn zij zich bewust van de luisteraarsreactie. Als ze onderbroken worden tijdens het spreken, zullen ze nog sneller proberen te praten zodat ze hun zin uitgesproken krijgen. Dit bevordert het stotteren meestal niet.


Vraag meer uitleg en boek een vrijblijvende intake zodat wij jou of je kind verder kunnen helpen. Ook kunnen wij je tips voor in de klas meegeven.