Neurologie
traumatologie

Motorische en psychomotorische stoornissen

Ik ben gespecialiseerd in de behandeling van neurologische problematieken en dit  vanuit mijn opleiding ergotherapie en  logopedie.

 

Als ergotherapeut heb ik mij gespecialiseerd in de handrevalidatie en de Bobath-methode. Ik was jaren werkzaam op de neurologische afdelingen in UZ-Leuven en op de neurologische afdelingen van het Universiteitsziekenhuis te Bazel en het Kantonsspital Liestal te Zwitserland.

De therapie is maatwerk en is afhankelijk van de bekomen resultaten vanuit de diagnostiek, de ernst van de problematiek en de hulpvraag. Onderzoek is een essentieel onderdeel van de behandeling.

 

Wat kan een ergotherapeut voor je doen?

  • Een ergotherapeut adviseert  mensen die moeilijkheden hebben met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals koken, aankleden, zichzelf wassen.
  • Een ergotherapeut traint de arm-handmotoriek. Het eerste jaar is cruciaal binnen deze behandeling.
  • Een ergotherapeut reduceert de spasticiteit met hulp van de Bobath-methode en indien nodig worden dorsale arm-handspalken geadviseerd.
  • Een ergotherapeut adviseert hulpmiddelen en oefent deze in, samen met de cliënt.
  • Een ergotherapeut richt zich op vrije tijd, school, werk en mobiliteit.
  • Een ergotherapeut betrekt de cognitieve functies (geheugen, denken, organisatie, plannen van een activiteit) mee in de therapie
  • De doelgroep kan kinderen en volwassenen zijn.

Sinds 2011 is een RIZIV-terugbetaling van ergotherapie aan huis mogelijk voor patiënten die reeds een revalidatieprogramma doorliepen in een erkend revalidatiecentrum. Informeer hiervoor bij uw mutualiteit. Voor ergotherapie die buiten de RIZIV-erkenning valt, betaalt de cliënt rechtstreeks aan de ergotherapeut.

 

1. Voorschrift door revalidatiearts

 • Hier vind u de erkende revalidatiecentra voor motorische revalidatie (revalidatieovereenkomst 771)
 • Hier vind u de erkende revalidatiecentra voor locomotorische revalidatie (revalidatieovereenkomst 950)
 • Hier vind u de erkende revalidatiecentra voor neurologische en locomotorische aandoeningen (revalidatieovereenkomst 951)

 

2. Voorwaarden

U hebt/vraagt een  voorschrift, uitgeschreven door de revalidatiearts van het gespecialiseerde centrum waar u de revalidatie volgde.

  • Het observatiebilan mag al op het einde van de behandeling in het revalidatiecentrum opgesteld worden. U kunt dus nog zijn opgenomen.
  • Opstart ergotherapie binnen de 6 maanden na afloop van het volledige programma voor locomotorische en neurologische revalidatie dat u in een gespecialiseerd centrum volgde.
  • De ergotherapeutische verstrekkingen moeten volledig of gedeeltelijk worden uitgevoerd in uw gebruikelijke levenskader. Hij mag nergens anders gehospitaliseerd zijn tijdens de ergotherapie
  • De ergotherapeut die de therapie geeft moet erkend zijn door het RIZIV.

3. Op hoeveel ergotherapeutische verstrekkingen hebt u recht?

      U hebt recht op:

·       1 observatiebalans

·       7 oefensessies

·       2 informatie-, advies- en leersessies

·       1 laatste observatiebalans

 

U hebt opnieuw recht op tegemoetkoming voor ergotherapie na een aandoening waarbij u opnieuw een volledig programma voor locomotorische en neurologische revalidatie in een gespecialiseerd centrum volgde.

Bobath-tHerapie

Bobath is een klinische behandelingsbenadering voor volwassenen en kinderen met neurologische aandoeningen.  Het omvat een observatie, analyse, interpretatie van de therapeut door middel van een sterke relatie tussen onderzoek en behandeling.  Het is een zoeken naar oplossingen via klinisch redeneren naar de actieve mogelijkheden van de revalidant om nieuwe vaardigheden / deeltaken te leren of gemakkelijker te maken.

 

Het Bobath-concept is een holistische benadering. Eén van de basisprincipes van Bobath steunt op de plasticiteit van het zenuwstelsel en wijst op het belang van de vroegtijdige behandeling. Deze therapiemethode legt de nadruk op actieve participatie van de revalidant en laat ruimte voor nieuwe wetenschappelijk inzichten betreffende evaluaties en behandeling. Tijdens functionele activiteiten wordt de normale houding en beweging geanalyseerd en gefaciliteerd.

 

Bobath therapie omvat de individuele specifieke analyse van de therapeut door middel van klinisch redeneren. Dit houdt in dat therapiesessies kunnen verschillen van therapeut tot therapeut en dat iedere sessie verschillend kan zijn, afhankelijk van de noden, prioriteiten en de sensorisch-motorische respons van de cliënt  op dat specifiek moment.

TRAUMATOLOGIE | Revalidatie na heupprothese

Na een auto-ongeval of een val op grote hoogte, kan er hersenschade ontstaan. De cliënt (volwassene of kind) zal veel dagdagelijkse activiteiten ( lezen, schrijven, zelfredzaamheid, aangepast werk) opnieuw moeten leren. 

 

Het eerste traject doorloopt de cliënt in een revalidatiecentrum.

Na het revalidatiecentrum kan ergotherapie verder gezet worden aan huis, binnen een werkomgeving of in de ergotherapeutische praktijk. Bij een totale heupprothese heeft de cliënt al tijdens de ziekenhuisopname geleerd om uit bed te stappen, te stappen met hulp van een looprek en kan de cliënt zichzelf verplaatsen van bed naar tafel/WC.

 

In de thuissituatie kan het zijn dat bijkomende oefeningen noodzakelijk zijn en/of aanpassingen nodig zijn opdat de cliënt zich op een veilige wijze kan verplaatsen in de woning. Daarom zal de ergotherapeut altijd een observatiebalans opstellen, samen met de cliënt: alle nodige transfers worden doorlopen: bed/WC/ douche. indien nodig worden bijkomende oefensessies en/of hulpmiddelen geadviseerd. 

 

U hebt recht op:

·       1 observatiebalans

·       7 oefensessies

·       2 informatie-, advies- en leersessies

·       1 laatste observatiebalans

verlamming ledematen | Tetraplegie

De ergotherapeutische behandeling bij tetraplegie focust zich op de arm-hand en het schoudergebied. Ergotherapie kan na een behandeling in een revalidatiecentrum verder gezet worden aan huis. De mogelijkheden van de intacte spieren worden in kaart gebracht en dagdagelijkse activiteiten worden verder getraind in de thuis en/of werkomgeving. Het belang van het adviseren van de juiste hulpmiddelen (rolstoel, zitkussen tegen doorligwonden, woningaanpassingen) in de thuis- en werkomgeving is hier essentieel.

 

Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om naast motorische training, ook logopedische therapie aan te bieden. Slikproblemen, spraakhulpmiddelen, drink- en eethulpmiddelen kunnen hierdoor mee worden behandeld en/of geëvalueerd.

Hulpmiddelen en aanpassingen woning/werk

Wij werken samen met de ziekenkassen en de orthopedische werkplaatsen (Spronken, VIGO, Orthomed,..) om hulpmiddelen op maat aan te bieden.

 

Wij  onderscheiden ons van andere diensten, omdat wij ons focussen op het meest zinvolle hulpmiddel dat de cliënt nodig heeft. Zo kiezen wij zelden voor een standaard rolstoel, maar nemen wij het gewicht van de rolstoel en/of rollator mee in ons advies, zodat de cliënt en zijn/haar partner vlot deze hulpmiddelen kan heffen in zijn/haar auto.

 

Daarnaast hebben wij als logopedist de mogelijkheid om spraakgestuurde hulpmiddelen te adviseren en te trainen. hierbij werken wij samen met MODEM. Voor meer informatie:

 

MODEM- Expertnetwerk ondersteunende technologie Thomas More