STEM

Organische stemproblemen

Bij organische stemstoornissen ziet de NKO-arts een afwijking t.h.v. de stembanden (bv. stembandcyste). Er is iets niet in orde met het strottenhoofd. De NKO-arts verwijst je door naar een logopedist voor verder onderzoek en behandeling.

 

Primair organische stemstoornissen door uiteenlopende inwendige en uitwendige oorzaken.
Bijvoorbeeld: endocriene  veranderingen, larynxtumor en stembandverlamming, spasme dysfonie, leukoplakie, stemplooicyste, -oedeem, laryngitis, laryngeaal web, hyperkeratose/leukoplakie, stemplooiparalyse in abductie/adductie, …

Spraakrevalidatie na totale larynectomie:

    •  Afhankelijk van de locatie  en de omvang van de tumor kan de larynxchirurgie gedeeltelijk of totaal zijn. Bij een uitgebreide tumor, kan oesofagectomie (gedeeltelijk verwijderen van de tong) nodig zijn. Hierdoor zal spreken en slikken moeilijker zijn. 
    • De logopedist biedt tong- en slikoefeningen aan. Het spreek voor zich dat een totale laryngectomie ingrijpende gevolgen heeft op het dagelijkse leven. De logopedist begeleidt je bij de spraakrevalidatie: het trainen van o.a. de stemgeving en de ademhaling en het adviseren van de familieleden rond communicatie.

Secundair organische stemstoornissen door weefselstructuurveranderingen ten gevolge van verkeerd stemgebruik, overbelasting of stemmisbruik. Bijvoorbeeld: stembandknobbeltjes, chronische hyperplastische laryngitis en stembandoedeem. 

Niet organische stemproblemen

Het stemprobleem kan ook het gevolg zijn van een verkeerd stemgebruik of stemmisbruik ( bv. te veel en te luid praten, keelschrapen). Dit kan leiden tot een organische afwijking (stembandknobbels, poliepen of een oedeem).

 

Door verkeerd stemgebruik kan je stem bijvoorbeeld hees, schor of krakerig klinken. Dit voelt aan het eind van de dag vermoeid of pijnlijk. Je kan ook het gevoel hebben dat er iets in je keel zit. Bij veel mensen zijn deze klachten van voorbijgaande aard (bijvoorbeeld na een verkoudheid). Bij heesheid klinkt de stem dagelijks niet meer helder: tijdens het spreken hoor je een fijne/grove ruis en/of je stem kraakt en/of je stem valt weg.

 

Bij genderdysfonie wordt de cliënt ondersteund door een genderteam. De focus van de logopedie ligt hier o.a. het verstrekken van informatie, auditieve discriminatie vrouwelijke en mannelijke stem, in het aanleren van de nieuwe spreektoonhoogte, resonansoefeningen met toonvariaties.

Het logopedisch stemonderzoek

Voor een logopedisch onderzoek is er altijd een voorschrift van de NKO-arts nodig. 

Logopedisch onderzoek en behandeling van zowel kinderen als volwassenen zijn geïndiceerd bij:

  • heesheid, langer dan twee à drie weken;
  • pijn in de keel ten gevolge van spreken (verkeerd stemgebruik of op basis van reflux van de maaginhoud.);
  • snel vermoeid zijn door spreken;
  • wegvallen van de stem;
  • voortdurend de keel moeten schrapen;
  • drukkend gevoel in de keel of het gevoel van een ‘bol’ in de keel (globusgevoel);
  • klachten van benauwdheid tijdens het spreken;
  • niet meer kunnen roepen of zingen;
  • stemdaling of stemstijging;
  • stemzwakte, geringe draagkracht van de stem;
  • onvoldoende herstel na een verkoudheid wanneer de klachten langer dan vier tot zes weken blijven bestaan; verkeerd stemgebruik kan recidiverende laryngitis veroorzaken;
  • Na operatieve ingrepen.

Na de juiste diagnose door de NKO-arts en een logopedisch onderzoek kan de stemtherapie starten. 

We werken een individueel behandelingsplan uit waarbij we stemtechnieken aanleren die bij jou effect hebben. In de logopedische therapie werken we aan de stemhygiëne (op een goede en gezonde manier met je stem omgaan) en gaan we de stembelasting afstemmen op de stembelastbaarheid van dat moment. Ook werken we naar een herstel van een juist evenwicht tussen lichaamshouding, ademdruk en ademsteun en stembandsluiting.

We streven naar een optimaal stemgeluid en naar een economische manier van omgaan met de stem.