OMFT | OROMYOFUNCTIONELE THERAPIE

OMFT-SPECIALISATIE

Ik ben een gecertificeerde OMFT-specialiste en volgde mijn basis- en specialisatieopleiding gevolgd bij Peter Helderop, logopedist en docent OMFT bij KWeC te Nederland.

OMFT is een gespecialiseerde materie en vergt specifiek opmetingsapparatuur en behandelprotocollen. Als OMFT-specialiste te België vindt u mij ook terug op deze kaart met de OMFT-specialisten van België.

Logopedie voor OMFT kan enkel via doorverwijzing:

  • Aanvraag onderzoek: NKO-arts
  • Aanvraag therapie: NKO-arts, tandarts, orthodont.
  • Je hebt eveneens een beschrijvend attest nodig van de orthodont voor opstart behandeling.

Mogelijke oorzaken die leiden tot kaakoperatie of malocclusie:

  • Afwijkende mondgewoonten (duimzuigen, mondademhaling, tongprotrusie);
  • Open beet, Klasse III Angel (functioneel/skeletaal);
  • fout slikpatroon waarbij de tong tussen de tanden wordt geduwd;
  • tongpers (sterke protrale, laterale, bimaxillaire tongkracht bij praten en slikken) is de meest frequente oorzaak. Wij raden flesvoeding, duimzuigen en fopspeen af vanaf de leeftijd van 9 maanden.

Enkele succesverhalen na een OMFT-behandeling (Bron: OMFT-Folder Peter Helderop, KWeC)

AFASIE - Facialisparese | Aangezichtsverlamming

Wat is een aangezichtsverlamming?

 

De aangezichtszenuw (nervus facialis) is de 7de hersenzenuw en verzorgt onder andere de motoriek (beweging) van het gelaat. Daarnaast bestuurt deze zenuw ook gedeeltelijk de traanuitscheiding, de smaak en het beschermmechanisme tegen hard geluid in het oor. Deze zenuw kan gedeeltelijk of volledig uitvallen. Het meest opvallende symptoom is het uitvallen van de motoriek van het gelaat. De wenkbrauw kan niet meer goed worden opgetrokken, het oog kan niet meer worden gesloten en de mondhoek hangt en blijft bij lachen achter.

 

Oorzaken

Meestal wordt uitval van de nervus facialis veroorzaakt door aandoeningen van de zenuw in het gebied nadat hij zijn kern in de hersenstam heeft verlaten. We spreken dan van een perifere verlamming. Soms kan het ook een probleem zijn in het hersenstamdeel van de zenuw. We spreken dan van een centrale verlamming.

 • Perifere verlamming
  Perifere verlamming komt het meeste voor. Meestal wordt er geen duidelijke verklaring gevonden voor de verlamming. We spreken dan van een zogenaamde idiopathische facialis parese, ook wel de verlamming van Bell genoemd.
 • Centrale verlamming
  De centrale verlamming komt meestal voor als gevolg van een beroerte. Opvallend hierbij is dat de mondhoek kan hangen, maar dat de wenkbrauw altijd goed kan worden opgetrokken.
 • Een deel van de verlammingen wordt mogelijk veroorzaakt door een virusinfectie, waarbij het herpes virus (hetzelfde virus als bij de koortslip) een belangrijke rol zou spelen. Ook kunnen bacteriële oorinfecties een verlamming van de nervus facialis veroorzaken doordat een deel van de zenuw door het middenoor loopt. Tot slot kunnen tumoren (gezwellen) van de speekselklieren of schedelbasisfracturen (breuken) uitval geven van de nervus facialis. In deze gevallen is het verband met de oorzaak echter duidelijk.

Symptomen

De uitval van de gelaatsspieren is meestal het opvallendste verschijnsel.

 

In rust hangt de getroffen mondhoek af, is de plooi tussen neus en wang verstreken, is de oogspleet wijder en hangt ook de wenkbrauw enigszins af. Tijdens optrekken van de wenkbrauwen, sluiten van de ogen, tuiten van de lippen, opblazen van de wang en optrekken van de lippen blijft de aangedane zijde achter. 

 

Als de ogen worden gesloten, wordt het oogwit zichtbaar door het wegdraaien van de oogbol. Tijdens spreken en eten kunnen patiënten op de wang bijten en uit de aangedane mondhoek kan drinken worden gemorst. Soms traant het aangedane oog. 

 

Behandeling

De meest voorkomende oorzaak van het uitvallen van de zenuw is herpes simplex virus, type 1- virusinfectie. Men spreekt dan van Bellse parese. Bij de meeste cliënten gaat deze aandoening na zes weken vanzelf over. De leeftijd speelt hierbij een grote rol: Op 30 jarige leeftijd geneest men in 85-90% van de gevallen spontaan, op 30 tot 45 jaar is dit in 76% van de gevallen en vanaf 45 -60 jaar is dit 61%. Vanaf 60 jaar is een spontaan herstel slechts in 37 % van de gevallen mogelijk.
 
Bij de verlamming van Bell zal het spontaan herstel worden afgewacht zolang de functie niet of niet helemaal uitvalt. Gedurende een paar weken moet rust in acht worden genomen om het natuurlijke genezingsproces zoveel mogelijk te bevorderen. Bij een ernstige verlamming kan Prednison voorgeschreven worden om de ontsteking, dat veroorzaakt wordt door het virus, af te remmen. Prednison is een stof dat door het lichaam ook in de bijnierschors wordt aangemaakt.
 
Is er geen spontaan herstel, dan kan de arts (neuroloog, NKO-arts) een aanvraag voor logopedie (mimetherapie) opstarten.
 
 

Logopedie: mimetherapie

Bij onvolledig herstel door beschadiging van de zenuw kunnende hinderlijke restverschijnselen (asymmetrie in het gezicht, verminderde spierkracht) zoveel mogelijk onderdrukt worden door specifieke oefentherapie: mimetherapie. Door mimetherapie verkrijgt de cliënt een betere controle over zijn/haar gelaatsymmetrie. Door oefenen wordt een bewust verband gelegd tussen lichaamstaal, emoties en gelaatsuitdrukking. De oefeningen zijn gericht op ontspanning, op de beheersing van het bewegen van de gezonde en de aangedane gelaatszijde samen.